ساعت کاری 8:00-18:00

پکیج های تولید محتوا

مناسب کسب و کارهای بزرگ

  • تعداد کلمات بیش از 1000
  • تولید محتوا بر اساس ترجمه، بازنویسی و تالیف
  • 15 عدد مقاله
  • کلمات کلیدی مدنظر کارفرما
  • درج تصاویر مناسب
  • رعایت اصول سئو در نگارش محتوا
  • پیشنهاد کلمات کلیدی مناسب به کارفرما
  • زمان تحویل حداکثر 90 روز

مناسب تمام کسب و کارها

 • تعداد کلمات بین 800 تا 1000
 • تولید محتوا بر اساس ترجمه، بازنویسی و تالیف
 • 10 عدد مقاله
 • کلمات کلیدی مدنظر کارفرما
 • درج تصاویر مناسب
 • رعایت اصول سئو در نگارش محتوا
 • زمان تحویل حداکثر 60 روز

مناسب کسب و کارهای نوپا

 • تعداد کلمات بین 500 تا 800
 • تولید محتوا بر اساس ترجمه، بازنویسی و تالیف
 • 5 عدد مقاله
 • کلمات کلیدی مدنظر کارفرما
 • درج تصاویر مناسب
 • رعایت اصول سئو در نگارش محتوا
 • زمان تحویل حداکثر 30 روز